Dnes je 20.10.2019. Stránka načítaná o 13:28.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 921)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
1 FD /0075/14 Materská škola Slovenský plynárenský Plyn-vyúčtovanie -700.32 24.11.2014 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0015/16 Materská škola ZSE Energia, a.s. Preplatok za elektrinu -79.65 12.05.2016 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0070/18 Materská škola Bratislavská vodárenská preplatok od 1.1.18-23.7.18 -10.10 27.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0050/17 Materská škola ZSE Energia, a.s. Vratka za elektr. energiu -4.50 12.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0020/17 Materská škola Bratislavská vodárenská Preplatok za vodu -2.27 02.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
6 zmluva o posk.ver.sl MŠ Hviezdoslavova Slovac Telekom, a.s. pripojenie k sieti - zriadenie   20.05.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 dodatok č. 2 k zmluv MŠ Hviezdoslavova SPP Bratislava osobitné dojednania k zmluve o   20.05.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 dodatok č. 2 MŠ Hviezdoslavova TOPSET Hollého 2366/25B zmluva o aktualizácii programo nezmenená 24.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 PZ00068722_004 MŠ Hviezdoslavova 674 BVS, a.s.,Prešovská 48BA Dodávka pitnej vody a odvádzan   13.09.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 dodatok č.1k 2/2012 MŠ Hviezdoslavova TOPSET Hollého 2366/25B licenčná zmluva na zverejňovan nezmenená 24.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Z 2/2014 MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom dodatok k Zmluve o poskytnutí   09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 MŠ Hviezdoslavova Slovac Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní   18.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 FD /0012/18 Materská škola GastroRex s.r.o. Termosky doplatok 0.40 27.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
14 Z 1/2014 MŠ Hviezdoslavova SPP dodatokč.02 k Zmluuve o dodá 1.5800 EUR 09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 FD /0016/16 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programu za r. 20 4.20 12.05.2016 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0115/13 Materská škola TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programu v r.2013 4.20 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0006/17 Materská škola Bratislavská vodárenská Vodné 4.49 02.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0113/13 Materská škola ZSE Energia, a.s. Elektr.energia-vyúčtovanie 4.67 30.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0022/13 Materská škola ŠEVT a.s. Školské tlačivá 4.92 27.03.2013 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0006/18 Materská škola Bratislavská vodárenská vyúčtovanie vody 25.7-31.12.17 6.74 27.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/47 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo