Dnes je 20.10.2019. Stránka načítaná o 13:02.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 921)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 zmluva o posk.ver.sl MŠ Hviezdoslavova Slovac Telekom, a.s. pripojenie k sieti - zriadenie   20.05.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Dodatok č.1 zo dňa 1 MŠ Hviezdoslavova Generali Slovensko, BA poistné majetku a úrazové pois 172 EUR 08.10.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 dodatok k zmluve MŠ Hviezdoslavova Stupava ZSE Energia, a.s. Bratislava Dodatok k zmluvám o združenej 42.41 EUR / 1 MWh 19.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 dodatok č. 2 k zmluv MŠ Hviezdoslavova SPP Bratislava osobitné dojednania k zmluve o   20.05.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 2/2012 MŠ Hviezdoslavova TOPSET Hollého 2366/25B licenčná zmluva na zverejňovan 43.20 EUR 27.09.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom zmluva o poskytovaní verejných 189 EUR 21.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 dodatok č. 2 MŠ Hviezdoslavova TOPSET Hollého 2366/25B zmluva o aktualizácii programo nezmenená 24.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 PZ00068722_004 MŠ Hviezdoslavova 674 BVS, a.s.,Prešovská 48BA Dodávka pitnej vody a odvádzan   13.09.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 2030361893 MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom dodatok k zmluve o poskytovaní 12 EUR/mesiac 21.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 dodatok č.1k 2/2012 MŠ Hviezdoslavova TOPSET Hollého 2366/25B licenčná zmluva na zverejňovan nezmenená 24.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Z 2/2014 MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom dodatok k Zmluve o poskytnutí   09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 MŠ Hviezdoslavova Slovac Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní   18.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Z 1/2014 MŠ Hviezdoslavova SPP dodatokč.02 k Zmluuve o dodá 1.5800 EUR 09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 02 - 12 - 12 MŠ Hviezdoslavova Miroslav Beleš Stupava oprava sociálneho zariadenia 12937.16 EUR 18.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 MŠ Hviezdoslavova Západoslovenská energetik dodatok k zmluvám o dodávke el 49.54 EUR 1 MWh 30.07.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 5720039112 MŠ Hviezdoslavova Generali Slovensko, BA poistenie majetku a zodpovedno 175 EUR 09.10.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 1/2012 MŠ Hviezdoslavova 674 Pyroteam Group s.r.o. Revízia hasiacich prístrojov 70 13.09.2012 Objednávka   Kompletné informácie
18 1/2013 MŠ Hviezdoslavova 674, Pyroteam Group, Senica Revízia hasiacich prístrojov 65.00 19.02.2013 Objednávka   Kompletné informácie
19 1/2014 MŠ Hviezdoslavova Pyroteam Group revízia hasiacich prístrojov 100 EUR 09.04.2014 Objednávka   Kompletné informácie
20 10/2012 MŠ Hviezdoslavova 674 Peter Horniczký, Astrová Výkresy, farby, učebné pomôcky 42.00 17.09.2012 Objednávka   Kompletné informácie
Strana 1/47 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo